VIDEO TUTORIAL

1- MEMBUAT AKAUN

1.1 Akaun Tahun Sebelum

1.2 Memasuki Sistem

1.3 Menukar Kata Laluan

1.4 Merekod pada Senarai Nama

1.5 Merekod Akaun Bank Syarikat
 

2- MENAMBAH AKAUN BARU & MEREKOD BAKI PEMBUKAAN

2.1.1 Tambah Akaun

2.1.2 Padam Akaun

2.2.1 Merekod Baki Pembukaan dengan Kunci Kira-kira

2.3.1 Merekod Baki Pembukaan tanpa Kunci Kira-kira

 

3- CARA CEPAT MEREKOD DATA

3.1 Bank

3.1.1 Merekod Penyata Bank

3.1.2 Tambah Akaun Baru pada Bank

3.2 Buku Tunai

3.2.1 Merekod Buku Tunai

 

4- ASET TETAP
4.1.1 Merekod Belian Aset Tunai
4.2.1 Merekod Belian Aset Hutang
4.2.2 Merekod Bayaran Aset

4.3.1 Merekod Belian Aset secara Pinjaman Bank

4.3.2 Merekod Bayaran Pinjaman
4.4.1 Merekod Susut Nilai Aset
4.4.2 Merekod Pelupusan Aset dengan Jualan

4.4.3 Merekod Pelupusan Aset tanpa Jualan
4.5.1 Tambah Akaun Baru-ASET TETAP
4.6.1 Papar/Cetak Laporan

 

5- ASET SEMASA

5.1.1 Merekod Bayaran Deposit
5.1.2 Merekod Deposit dikembalikan
5.2.1 Merekod Pinjaman Pekerja
5.2.2 Merekod Bayaran Pinjaman Pekerja

5.3.1 Tambah Akaun Baru-Aset Semasa

 

6- PEMBIAYAAN

6.1 Modal, Ambilan

6.1.1 Merekod Modal

6.1.2 Mrerekod Ambilan Modal

6.1.3 Tambah Akaun Baru-EKUITI

 

6.2 Pinjaman Jangkamasa Pendek

6.2.1 Merekod Pinjaman

6.2.2 Merekod Bayaran Pinjaman

6.2.3 Tambah Akaun Baru-LIABILITI SEMASA

 

6.3 Pinjaman Jangkamasa Panjang

6.3.1 Merekod Pinjaman

6.3.2 Merekod Bayaran Pinjaman

6.3.3 Tambah Akaun Baru-LIABILITI

 

7- PENDAPATAN
7.1.1 Merekod Jualan Tunai
7.1.2 Merekod Jualan Hutang

7.1.3 Merekod Bayaran Hutang

7.2.1 Merekod Pulangan Jualan – Tolak Hutang

7.2.2 Merekod Pulangan Jualan  -Tunai

7.3.1 Tambah Akaun Baru-PENDAPATAN

8- LAIN-LAIN PENDAPATAN
8.1.1 Merekod Lain-lain Pendapatan

8.3.1 Merekod Hibah
8.2.3 Tambah Akaun Baru LAIN-LAIN PENDAPATAN

 

9- KOS JUALAN

9.1.1 Merekod Belian Tunai

9.2.1 Merekod Belian Hutang

9.2.2 Merekod Bayaran Hutang

9.3.1 Merekod Pulangan Belian-Tunai

9.3.2 Merekod Pulangan Belian-Tolak Hutang

9.4.1 Merekod Diskaun diterima
9.5.1 Merekod Stok/Inventori
9.6.1 Tambah Akaun Baru-KOS JUALAN

 

10- PERBELANJAAN
10.1.1 Merekod Gaji Tunai
10.1.2 Merekod Akruan Gaji 

10.1.3 Merekod Bayaran Akruan Gaji
10.2.1 Merekod Bil Utiliti Tunai

10.2.2 Merekod Akruan Bil Utiliti

10.2.3 Merekod Bayaran Akruan Bil Utiliti
10.3.1 Tambah Akaun Baru-PERBELANJAN

 

Catatan Kontra

11.1 Keluar Tunai Dari Bank ke Petty Cash

11.2 Keluar Tunai Dari Petty Cash ke Bank

11.3 Pindah Wang dari Bank ke Bank

11.4 Kontra Gaji dan Pinjaman Pekerja

LAIN-LAIN

12 Senarai Transaksi
13 Kira Cukai
14 Kira Zakat
15 Salin, Tampal, Padam dan Susun Data
16 Bank Reconcialation
17 Papar/Cetak Laporan Kewangan
18 Menyemak Akaun Tidak Seimbang
19 Akaun Tahun Berikutnya

20 Akaun tahun Berikutnya-Access Runtime